PPM och det oranga kuvertet

Premiepensionssystem är en produkt av vårt kära nittiotal. Visst det gick inte igång förrän 2000 men allt förarbete och planering gjordes under PPM.

Syftet med PPM var att skapa en viss valfrihet i hur ens allmäna pensionspengar placeras. Det är väl fortfarande för tidigt och säga om det var en bra eller dålig förändringen. Dock är det väl fortfarande så att det gått bäst för ”icke-väljarna”, dvs de som inte aktivt valt några fonder.

Dock är det vår uppfattning att oavsett om det direkt var ekonomiskt lönsamt eller ej har det västenligt ökat medvetandet om fonder och sparande i allmänhet. Dessutom, varje gång man får hem det oranga kuvertet funderar nog de flesta till om ens framtida pension. Allt det är ju ytterst nyttigt. Ni kan läsa mer om PPM hos Fondmarknaden.se.